งานเขียนแบบ ออกแบบ

๑. งานเขียนแบบ ออกแบบ คำนวณโครงสร้างอาคาร ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๑    งานออกแบบและเขียนแบบ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกแขนง พร้อมรายการคำนวณ

(ไม่รวมบริการยื่นแบบขออนุญาตจากทางราชการ และไม่รวมค่าควบคุมงาน)  ตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท (ขั้นต่ำ ๒๐,๐๐๐ บาท)

๑.๒  งานคำนวณโครงสร้างอาคาร

๑.๒.๑   อาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร  ตารางเมตรละ ๑๐ บาท (ขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท)

๑.๒.๒  อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำ เสาวิทยุ งานโครงสร้างพิเศษทุกประเภท  ตารางเมตรละ ๒๐ บาท (ขั้นต่ำ ๕,๐๐๐ บาท)

๑.๓   งานถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และจัดทำ BOQ.

๑.๓.๑    อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ที่มีค่าก่อสร้างไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท คิดจากราคาค่าก่อสร้างในอัตรา ล้านละ ๒,๐๐๐ บาท (ขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓.๒   อาคารขนาดใหญ่ โครงการขนาดใหญ่ ร้อยล้านละ ๔๐,๐๐๐ บาท (ขั้นต่ำ ๔๐,๐๐๐ บาท)

๑.๔   งานตรวจงานก่อสร้าง โดยจะเข้าตรวจงานเป็นช่วงๆ ในลักษณะวิศวกรที่ปรึกษา

          ตารางเมตรละ ๑๐ บาท/เดือน (ขั้นต่ำ ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน)

๒. งานถอดปริมาณเหล็กโดยละเอียด ทำรายการตัดเหล็กเพื่อการก่อสร้าง (Bar-cut List)

          ตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท (ขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท)

๓. งานเซ็นรับรองเอกสาร ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยสามัญวิศวกร

          ตารางเมตรละ ๕ บาท (ขั้นต่ำ ๕,๐๐๐ บาท)

๔. งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ต่อเติมอาคาร ซ่อมรอยรั่ว รอยร้าว อาคารทุกประเภท

          ตารางเมตรละ ๘,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับแบบแปลนและ spec. (ขั้นต่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)เฮียกว้าง ณ เกาะช้าง
23 ส.ค. 2552 เวลา 10:07 น.

Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic